Digitale sleutel

Voor het gebruik van Filing heeft u een digitale sleutel nodig.

U heeft de keuze tussen volgende sleutels:

  1. De elektronische identiteitskaart – eID
    Gedetailleerde informatie hierover vindt u op de website van de federale overheid
  2. GlobalSign - PersonalSign 3 Pro Certificate
  3. Isabel 6
  4. Quo Vadis EU Qualified-certificaat en Quo Vadis BE Qualified Certificaten 

 Opgelet! Gelieve er rekening mee te houden dat de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) momenteel bezig is met de voorbereidingen van de Federal Authentication Service-versie 2.0., ('FAS 2.0.'), waarbij authenticaties via commerciële certificaten niet langer mogelijk zal zijn voor het aanmelden via CSAM.

Een verlenging van het gebruik van commerciële certificaten werd in afwachting van de nieuwe FAS 2.0 toegestaan tot 24/12/2023. Nieuwe certificaten (van nieuwe issuers) worden niet meer toegelaten sinds 24/12/2022. 

FAQ