Over de Balanscentrale

De taak van de Balanscentrale bestaat erin de jaarrekeningen van bijna alle in België actieve rechtspersonen in te zamelen, te verwerken en beschikbaar te stellen voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.