FAQ - Covid

1. Is er voor het boekjaar 2020 een uitstel voorzien voor de neerleggingstermijn?

De Nationale Bank van België is niet bevoegd om uitstel te verlenen voor het neerleggen van de jaarrekeningen.

Enkel de Wetgever kan uitstel bepalen en bekendmaken via een Ministerieel of Koninklijk Besluit.

Tot op heden is er geen publicatie in het Belgisch Staatblad gebeurd.

Indien er een wijziging wordt doorgevoerd, zal u deze kunnen terugvinden op de website van de Balanscentrale.

Er zijn evenwel geen indicaties dat er opnieuw uitstel zal worden verleend omwille van Covid.

De regel dat een jaarrekening niet als laattijdig wordt beschouwd als ze ten laatste zeven maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar wordt neergelegd blijft dus van kracht.