Modellen

Hier vindt u de modellen voor de jaarrekening en voor de sociale balans.

  • De meeste vennootschappen dienen een jaarrekening op te maken volgens een standaardmodel. Sommige vennootschappen dienen echter een jaarrekening op te maken volgens een specifiek schema krachtens de wet die op hen van toepassing is

  • De kleine en grote verenigingen en stichtingen dienen hun jaarrekening bij de Nationale Bank neer te leggen. De meesten dienen daarvoor een gestandaardiseerd model te gebruiken. Andere mogen of moeten het schema gebruiken dat specifiek is voor de wetgeving waaraan zij onderworpen zijn.

  • Openbaarmaking van de jaarrekening van ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

  • Alle buitenlandse rechtspersonen dienen bij een verplichte neerlegging gebruik te maken van een gestandaardiseerd voorblad in het Nederlands, het Frans of het Duits.