Opmaken

De verplichting tot het opmaken en neerleggen van een jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening is wettelijk geregeld.