Modellen voor ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

Openbaarmaking van de jaarrekening van ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen onderworpen aan de wet van 29 januari 2022 – wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 - moeten hun jaarrekening opmaken volgens het model opgesteld door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Voor de neerlegging bij de Nationale Bank moet dit model voorafgegaan worden door het gepaste voorblad: