Tarieven voor ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen 2023

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (Bron: KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188)

Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen onderworpen aan de wet van 6 augustus 1990 maken hun jaarrekening op volgens het model dat door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen werd opgesteld, voorafgegaan door het gepaste voorblad.

De jaarrekening voor ziekenfondsen betreffende:

  • de aanvullende verzekering (VR-mut),
  • de federale verplichte verzekering (FVP-mut)
  • de regionale verplichte verzekeringen (RVP-mut)

kunnen enkel in de vorm van een PDF-bestand via het internet (Filing) worden neergelegd.

Het neerleggingstarief van de jaarrekening is als volgt samengesteld:

  • de kosten betreffende het verzamelen en publiceren van de neergelegde documenten
  • voor een verbeterde neerlegging geldt een specifiek tarief. 

Tarieven 2023

 

VR-mut

FVP-mut

RVP-mut

PDF

422,50

422,50

422,50

Verbeterde neerlegging

81,40

81,40

51,80