Tarieven voor verenigingen en stichtingen 2023

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (Bron: KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188)

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • het model van de jaarrekening: volledig (VOL-vzw) / verkort (VKT-vzw) of micro (MIC-vzw);
  • het gebruikte formaat: XBRL of PDF;
  • een verbeterde neerlegging of niet. Voor een verbeterde neerlegging geldt een specifiek tarief. 

Tarieven 2023

  VOL VKT MIC
XBRL 84,80 84,80 63,60
PDF 151,20 151,20 130,10
Verbeterde neerlegging 81,40 81,40 51,80

Samenstelling van de tarieven voor 2023

De samenstelling van de neerleggingstarieven is weergegeven in de overzichtstabel.

Historiek van de neerleggingskosten voor verenigingen en stichtingen