Tarieven voor vennootschappen 2023

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (Bron: KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188)

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • het model van de jaarrekening: volledig (VOL), verkort (VKT) of micro (MIC);
  • het gebruikte formaat: XBRL of PDF;
  • een verbeterde neerlegging of niet. Voor een verbeterde neerlegging geldt een specifiek tarief. 

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag. (WVV, art. 3:13)

Tarieven 2023

  VOL VKT MIC
XBRL 359,40 84,80 63,60
PDF 425,90 151,20 130,10
Verbeterde neerlegging 81,40 81,40 51,80

Samenstelling van de tarieven voor 2023

De samenstelling van de tarieven voor vennootschappen vindt u in deze samenvattende tabel.

Historiek van de neerleggingskosten

De historiek van de neerleggingskosten voor vennootschappen vindt u in deze samenvattende tabel.