Wijzigingen aan de standaardmodellen voor Belgische vennootschappen: versie 2019 vs versie 2016

De versie 2019 van de modellen van jaarrekeningen heeft als voornaamste doel om op gestructureerde wijze de 'Andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten' toe te voegen.

Wijziging: overzicht per model

Document volledig model verkort model Micro model
Aandeelhoudersstructuur VOL 6.7.2 VKT8 geschrapt
Remuneratieverslag VOL 11 VKT 13 MIC 12
De notulen vermogensrechtelijke belangenconflicten niet van toepassing VKT 14 MIC 13
Het bijzondere verslag enige vennoot (BVBA) VOL 12 VKT 15 MIC 14
Het verslag enige aandeelhouder (NV) VOL 13 VKT 16 MIC 15
Het verslag van de raad van toezicht VOL 14 VKT 17 MIC 16
De jaarrekening(en)van de ondernemingen waarvoor de neerleggende onderneming onbeperkt aansprakelijk is VOL 15 VKT 18 MIC 17
Andere documenten VOL 16 VKT 19 MIC 18