Modellen vennootschappen

1. Modellen voor op 1 mei 2019 bestaande vennootschappen

Drie modellen zijn van toepassing in functie van de grootte van de vennootschap:

  • Volledig model voor de ‘grote’ vennootschappen en al de beursgenoteerde vennootschappen (VOL)
  • Verkort model voor de kleine vennootschappen (VKT)
  • Micromodel voor microvennootschappen (MIC)

Versie van de modellen voor vennootschappen zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18.01.2019 (blz. 6.991).

Deze modellen worden gebruikt voor de boekjaren die uiterlijk eindigen op 31 december 2019. (bepalingen WV)

Voor boekjaren die eindigen vanaf 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing. In dit geval wordt de jaarrekening opgesteld volgens de modellen vennootschappen (WVV).

2. Modellen voor 'opt in' en vanaf 1 mei 2019 opgerichte vennootschappen

Zie: Modellen vennootschappen (WVV)

Wanneer gelden de bepalingen van het WVV?
De publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad moet vóór de afsluitdatum van het boekjaar 2019 vallen. 

Keuze van het model van jaarrekening: 

  • Het tijdstip van de neerlegging is belangrijk in de keuze tussen XBRL en PDF.
  • Door de overgangsmaatregel is het mogelijk om de gestandaardiseerde jaarrekening in XBRL neer te leggen.

Onderstaande beslissingstabel duidt aan met welk model en onder welke vorm u de jaarrekening dient neer te leggen.

3. Specifiek model van jaarrekening

  • Schema B: Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

4. De modellen van de geconsolideerde jaarrekening

Sedert 2005 moeten de geconsolideerde jaarrekeningen van de beursgenoteerde bedrijven volgens de internationale boekhoudnormen – IFRS (International Financial Reporting Standards) opgesteld worden. Niet-beursgenoteerde vennootschappen beschikken van hun kant over de mogelijkheid om deze normen te gebruiken om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Er bestaat geen gestandaardiseerd model voor de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens IFRS.

Echter, voor de niet-beursgenoteerde vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening volgens Belgische norm (BEGAAP) opstellen, wordt hierna een uitgewerkt model door de Nationale Bank van België in samenwerking met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) ter beschikking gesteld. Het is niet verplicht om dit model te gebruiken. De inhoud van dit model werd aangepast voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016, ingevolge de omzetting van de Richtlijn 2013/34/EU.

Ongeacht de gebruikte boekhoudnormen moet elke bij de NBB neergelegde geconsolideerde jaarrekening voorafgegaan worden door een voorblad CONSO 1 (voorblad CONSO 1 voor boekjaren die eindigen vanaf 1 januari 2020).

A. Modellen voor de boekjaren die eindigen VANAF 1 januari 2020

Dit nieuwe model van geconsolideerde jaarrekening werd op 11 december 2019 goedgekeurd door de CBN en is geldig voor alle boekjaren die eindigen vanaf 1 januari 2020. Dit model wordt eveneens gebruikt door de vennootschappen die hun geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2019 volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten opstellen en neerleggen.

geconsolideerde jaarrekening versie 2020 (pdf) geconsolideerde jaarrekening versie 2020 (word)
B. Modellen voor de boekjaren die aanvangen VANAF 1 januari 2016

Dit nieuw model van geconsolideerde jaarrekening werd op 5 oktober 2016 goedgekeurd door de CBN. Dit model wordt gebruikt door vennootschappen die voor het opstellen en neerleggen van hun geconsolideerde jaarrekening de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen volgen en is geldig voor alle boekjaren die aanvangen na 31 december 2015 en afsluiten vóór 1 januari 2020.

geconsolideerde jaarrekening versie 2016 (pdf) geconsolideerde jaarrekening versie 2016 (word)

5. Historiek van de standaardmodellen