Modellen vennootschappen

De meeste vennootschappen dienen een jaarrekening op te maken volgens een standaardmodel. Sommige vennootschappen dienen echter een jaarrekening op te maken volgens een specifiek schema krachtens de wet die op hen van toepassing is

1. Standaardmodellen

Drie standaardmodellen zijn van toepassing in functie van de grootte van de vennootschap:

  • Volledig model voor de ‘grote’ vennootschappen en al de beursgenoteerde vennootschappen (VOL)
  • Verkort model voor de kleine vennootschappen (VKT)
  • Micromodel voor microvennootschappen (MIC)

Versie van de modellen voor vennootschappen zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18.01.2019 (blz. 6.991).

De nieuwe modellen worden van kracht voor de boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2017.

2. Specifiek model van jaarrekening

  • Schema B: Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

3. Historiek van de standaardmodellen