Modellen ondernemingen

De meeste ondernemingen dienen een jaarrekening op te maken volgens een standaardmodel. Sommige ondernemingen dienen echter een jaarrekening op te maken volgens een specifiek schema krachtens de wet die op hen van toepassing is

1. Standaardmodellen

Drie standaardmodellen zijn van toepassing in functie van de grootte van de onderneming:

  • Volledig model voor de ‘grote’ vennootschappen en al de beursgenoteerde vennootschappen (VOL)
  • Verkort model voor de kleine vennootschappen (VKT)
  • Micromodel voor microvennootschappen (MIC)

Versie van de modellen voor ondernemingen zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15.07.2016 (blz. 44.652).

2. Specifiek model van jaarrekening

  • Schema B: Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

3. Historiek van de standaardmodellen