Wijzigingen in de modellen van de jaarrekening voor verenigingen en stichtingen: versie 2012 vs. versie 2011

De versie van de modellen, zoals bekendgemaakt op blz. 77.547 in het Belgisch Staatsblad van 05 december 2012, verschilt in de hiernavolgende punten van de versie, zoals bekendgemaakt op blz. 78.892 in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2011:

  Sectie Wijziging
1. VKT-vzw 4.6 Toevoeging van een extra punt "Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen"