Groottecriteria verenigingen en stichtingen (V&S)

Op basis van groottecriteria kunnen de verenigingen en stichtingen (V&S) onderverdeeld worden: grote, kleine en microverenigingen en -stichtingen. De grootte bepaalt welk model van de jaarrekening moet worden gebruikt.

Een vereniging of stichting is 'groot' indien zij op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

jaargemiddelde aantal werknemers 50 FTE
jaaromzet (excl. btw) 9.000.000 euro
balanstotaal 4.500.000 euro

Grote V&S moeten het volledig model voor vzw's en stichtingen gebruiken.
​​
Een vereniging of stichting is klein indien zij op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van de bovengenoemde criteria overschrijdt.

Bron: WVV, art. 1:28 en art. 1:30

Kleine V&S kunnen het verkort model voor vzw's en stichtingen gebruiken.​

Een microvereniging of -stichting is een kleine V&S die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van de volgende criteria overschrijdt:

jaargemiddelde aantal werknemers 10 FTE
jaaromzet (excl. btw) 700.000 euro
balanstotaal 350.000 euro

Bron: WVV, art. 1:29 en art. 1:31
Micro V&S kunnen het micromodel voor vzw's en stichtingen gebruiken.

De kleine V&S die kiezen voor een vereenvoudigde boekhouding, kunnen een vereenvoudigd model van jaarrekening gebruiken. Zij dienen in dat geval hun jaarrekening neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.