Groep van beperkte omvang

(WVV. art. 1:26)

Een moedervennootschap van een groep controleert één of meerdere dochtervennootschappen.
Vennootschappen die een consortium vormen worden gelijkgesteld met een moedervennootschap.

Drempelwaarden voor groepen van beperkte omvang (op geconsolideerde basis)

Personeelsbestand 250 FTE
Omzet 34.000.000 euro
Balanstotaal 17.000.000 euro

Als maximaal 1 criterium wordt overschreden, dan heeft men een groep van beperkte omvang. In dat geval wordt de moedervennootschap vrijgesteld van consolidatie.

In het andere geval moet een geconsolideerde jaarrekening worden neergelegd.

FAQ