Wie moet neerleggen?

Wie moet neerleggen?

Welke rechtspersonen moeten een jaarrekening, een geconsolideerde jaarrekening of een sociale balans neerleggen?

 • De meeste Belgische vennootschappen moeten jaarlijks hun jaarrekening en/of hun geconsolideerde jaarrekening neerleggen. Dit geldt voor vennootschappen waarvan de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders of vennoten beperkt is tot hun inbreng, net als voor sommige andere vennootschappen.

 • De kleine en grote verenigingen en stichtingen die een dubbele boekhouding moeten voeren, dienen hun jaarrekening bij de Nationale Bank van België neer te leggen.

 • Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen onderworpen aan de wet van 29 januari 2022 moeten hun jaarrekening opmaken volgens het model opgesteld door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

 • Buitenlandse rechtspersonen die een jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België:

  • buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België.
  • buitenlandse verenigingen en stichtingen met een bijkantoor in België
  • immigrerende vennootschappen
 • De jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (beleggingsfondsen), mag als bijlage bij de jaarrekening van de Belgische beheersvennootschap worden neergelegd.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo