- voor verenigingen en stichtingen (V&S)

- voor verenigingen en stichtingen (V&S)

Op basis van groottecriteria kunnen de verenigingen en stichtingen (V&S) onderverdeeld worden in grote, kleine en microverenigingen en -stichtingen.

De grootte bepaalt welk model van de jaarrekening moet worden gebruikt:
 

Gemiddeld personeelsbestand

50 FTE

Jaaromzet (zonder btw)

9.000.000 euro

Balanstotaal

4.500.000 euro

Grote verenigingen & stichtingen – volledig model

Een vereniging of stichting is 'groot' indien zij op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van deze criteria overschrijdt.

Grote V&S moeten het volledig model voor vzw's en stichtingen gebruiken.

Kleine verenigingen & stichtingen – verkort model

Een vereniging of stichting is klein indien zij op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van de bovengenoemde criteria overschrijdt. (Bron: WVV, art. 1:28 en art. 1:30)

Kleine V&S kunnen het verkort model voor vzw's en stichtingen gebruiken.​

Micro-verenigingen – micromodel

Een microvereniging of -stichting is een kleine V&S die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van de volgende criteria overschrijdt (Bron: WVV, art. 1:29 en art. 1:31):

Gemiddeld personeelsbestand

10 FTE

Jaaromzet (zonder btw)

700.000 euro

Balanstotaal

350.000 euro

Micro V&S kunnen het micromodel voor vzw's en stichtingen gebruiken.

Vereenvoudigde boekhouding

De kleine verenigingen en stichtingen die mogen werken met een vereenvoudigde boekhouding, kunnen een vereenvoudigd model van jaarrekening gebruiken. Zij dienen in dat geval hun jaarrekening neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.  

Deze kleine verenigingen en stichtingen overschrijden maximaal één van de volgende criteria (gedurende 2 achtereenvolgende boekjaren):

Boekjaar startend Vóór 01/01/2024 Vanaf 01/01/2024
Aantal werknemers (jaargemiddelde) 5 5
Andere dan niet recurrente ontvangsten 334.500 euro 391.000 euro
Bezittingen 1.337.000 euro 1.562.000 euro
Schulden 1.337.000 euro 1.562.000 euro

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo