Wat is XBRL?

Wat is XBRL?

XBRL is een elektronische taal die speciaal ontwikkeld is voor de uitwisseling van financiële rapportering via internet.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een open standaard gebaseerd op XML (Extensible Markup Language) voor de elektronische inzameling en uitwisseling van financiële gegevens via het internet. De standaard werd oorspronkelijk ontwikkeld door de vereniging van Amerikaanse boekhouders om te voldoen aan de specifieke vereisten van de interne en externe financiële rapportering.

Vergelijkbaar met een woordenboek

Het principe van de XBRL-taal bestaat erin om elk concept (bijvoorbeeld 'eigen vermogen') te identificeren en op te nemen in een 'taxonomie'. Dit laatste is vergelijkbaar met een woordenboek. De aldus op gestructureerde wijze samengebrachte concepten kunnen dan verder worden herkend, verwerkt en voorgesteld op verschillende manieren. Dit gebeurt naargelang het gebruik dat ervan wordt gemaakt (bijvoorbeeld 'jaarrekening' of 'belastingsaangifte').

De flexibiliteit van XBRL maakt het ook mogelijk om verschillende taxonomieën aan te spreken, die dan elk overeenkomen met een verschillend boekhoudkader (zoals bijvoorbeeld het Belgisch boekhoudkader of de IAS/IFRS-boekhoudnormen).

Vele voordelen

Het gebruik van XBRL biedt vele voordelen:

  • XBRL verhoogt de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens, omdat manipulaties zoals het opnieuw intikken overbodig worden;
  • het XBRL-formaat vergemakkelijkt niet alleen de uitwisseling in bestandsformaat, maar ook de verwerking en de analyse van de betrokken gegevens;
  • XBRL maakt het mogelijk om de kosten voor informatieverstrekking te drukken, aangezien het formaat toelaat de gegevens te selecteren, opnieuw te gebruiken en voor te stellen volgens de behoeften.

Deze optimalisatie en kostenbesparing kunnen maar ten volle worden benut als zoveel mogelijk verschillende economische actoren deelnemen aan de uniformisering en standaardisering van de gegevensuitwisseling.

Zowel de ondernemingen (die de gegevens aanleveren), als de regulatoren (die de gegevens inzamelen) en de analisten (als gebruikers van de gegevens) dienen daaraan deel te nemen.

Momenteel telt de not-for-profit-organisatie die de XBRL-standaard beheert en begeleidt, al meer dan 650 leden uit de hele wereld. Daaronder vinden we ondernemingen die in alle geledingen van de informatieverwerkingsketting actief zijn, regulatoren (zoals de Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC, de Securities and Exchange Commission - SEC, Centrale Banken zoals de Banco d'Espagne en de Deutsche Bundesbank, en sinds kort ook de Nationale Bank van België, ...), software-ondernemingen (zoals Microsoft, IBM, SAP, ...), analisten (Reuters, ...) en ondernemingen uit de wereld van accountancy en audit (PWC, KPMG, E&Y, Deloitte).

 MEER INFO Wilt u meer weten over XBRL? Ga dan naar de websites van XBRL Belgium en XBRL International

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo