In welke taal?

In welke taal?

Neerleggers moeten een jaarrekening opstellen in de taal of in één van de officiële talen van het taalgebied waar de zetel van de rechtspersoon is gevestigd (Bron: Art. 2:33 WVV).

Ook moeten neerleggers de jaarrekening in éénzelfde taal opmaken. In de stukken die het voorwerp uitmaken van een en dezelfde neerlegging mag dus niet meer dan één taal worden gebruikt (Bron: Art. 3:67 en 3:187 KB WVV)

De jaarrekening van de buitenlandse ondernemingen met een bijkantoor in België moet worden opgesteld of vertaald in de taal (of in één van de officiële talen) van het taalgebied waarbinnen het Belgische bijkantoor is gevestigd (Bron: Art. 2:33 WVV​).

Dit geldt ook voor de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse moedermaatschappijen.

Anderstalige jaarrekeningen

De jaarrekening kan ook steeds aanvullend worden vertaald en neergelegd in het Engels. Voor zo'n aanvullende neerlegging gelden dezelfde vorm- en betalingsvoorwaarden als voor de verplichte neer te leggen jaarrekening.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft in januari 2020 een officieuze Engelse vertaling van de modellen voor vennootschappen gepubliceerd.

 OPGELET  Een neerlegging van een jaarrekening enkel in het Engels voldoet niet aan de wettelijke verplichting tot openbaarmaking.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo