Hoe en hoeveel betalen?

Hoe en hoeveel betalen?

Neerleggers of derde betalers moeten tijdig betalen, zodat de betaling binnen de 6 werkdagen na toekenning van de status 'klaar voor betaling' op de rekening staat. Als dit niet het geval is, wordt de neerlegging automatisch geweigerd. 

Procedure om te betalen

Op de pagina Betalingswijzen staan drie opties beschreven voor de betaling van verschuldigde neerleggingskosten. De situatie is verschillend afhankelijk van wie neerlegt en/of betaalt:

MEER INFO over het betalen van jaarrekeningen staat op de pagina Betalingen

Bepaling van de tarieven

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • het model van de jaarrekening: volledig, verkort of micro
  • het gebruikte formaat: XBRL of PDF

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen (Bron: KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188).

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo