Tarieven voor bepaalde gemeenschappelijke beleggingsfondsen 2024

Tarieven voor bepaalde gemeenschappelijke beleggingsfondsen 2024

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen (Bron: KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188).

De jaarrekening van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen dienen neergelegd te worden bij de Nationale Bank van België (Bron: KB van 10 november 2006, Art. 30). Deze mag als bijlage bij de jaarrekening van de Belgische beheersvennootschap worden neergelegd.

De jaarrekening van de Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen zonder rechtspersoonlijkheid, beheerd door een buitenlandse beheersvennootschap die niet over een Belgisch ondernemingsnummer beschikt, kunnen enkel in de vorm van een PDF-bestand via een alternatieve procedure neergelegd te worden.

Het neerleggingstarief van de jaarrekening is als volgt samengesteld:

  • de kosten betreffende het verzamelen en publiceren van de neergelegde documenten
  • voor een verbeterde neerlegging geldt een specifiek tarief. 

Tarieven 2024

  VOL
PDF 424,00
Verbeterde neerlegging 81,70

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo