De toepassing Filing

Alle jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen kunnen in principe neergelegd worden met de toepassing FILING.

Voor de jaarrekeningen van ondernemingen voor de boekjaren die aanvangen vanaf 2016 kunnen de neerleggingen in XBRL volgens de standaardmodellen van 2016 (volledig, verkort en micro) enkel vanaf 1 april 2017 gebeuren.

Openingstijden

De toepassing bestaat in twee verschillende versies:

  • enerzijds is er de "full" versie van de toepassing die alle functionaliteiten heeft. Deze versie is actief in "tijdruimte A", zijnde alle NBB-werkdagen van 7 tot 20 uur
  • anderzijds is er ook een "light" versie van de toepassing actief tijdens "tijdruimte B", zijnde:
    • 's nachts (tussen 20 en 7 uur)
    • tijdens de weekends, bankholidays en feestdagen, met uitzondering van zondagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 uur
    • tot 9.30 uur op de eerste werkdag van de maand.

Deze "light" versie bevat enkel die functionaliteiten die te maken hebben met de aanbieding van de jaarrekening (de neerlegging kan m.a.w. niet worden betaald). U kunt perfect jaarrekeningen opladen, maar de definitieve verwerking door de NBB zal echter pas de eerstvolgende werkdag gebeuren. Belangrijk hierbij is dat de datum van upload geldt als officiële datum van neerlegging op voorwaarde dat op die eerstvolgende werkdag blijkt dat het bestand ook de eindcontroles goed doorstaat. 

De toepassing is enkel volledig onbeschikbaar op zondagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 uur ("tijdruimte C"). 

In de volgende tabel wordt weergegeven op welke tijdstippen de toepassing beschikbaar is, hetzij met alle of verminderde functionaliteiten, of onbeschikbaar is.

    7h 8.30h 12.30h 20h
maandag tot vrijdag          
zaterdag en feestdagen          
zondag          
  tijdruimte A "full" versie: alle functionaliteiten zijn beschikbaar
  tijdruimte B "light" versie: verminderde functionaliteiten
  tijdruimte C de toepassing is onbeschikbaar

Status van verwerking

Voor een XBRL-bestand (met of zonder ingekapselde PDF) verschilt die verwerkingsketting naar gelang het ogenblik waarop het bestand werd opgeladen (tijdruimte A of B).

Tijdens tijdruimte B ("light" versie) zal een XBRL-bestand bepaalde controles die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de status "In afwachting van betaling" of "Ongeldige neerlegging", niet kunnen ondergaan.  

De toekenning van die statussen vereist immers een toegang tot de gegevensbanken van de Balanscentrale en/of een manuele interventie.
De bestanden krijgen tijdens de tijdruimte B bijgevolg een intermediaire status "In afwachting van validering" toegewezen, en dit tot de opening van tijdruimte A ("full" versie). 

Documentatie

Handleiding voor de toepassing FILING

Algemeen protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in de vorm van een PDF-bestand

Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden (XBRL). Dit document is bestemd voor ontwikkelaars van software waarmee gebruikers jaarrekeningen kunnen opmaken om via een elektronisch databestand neergelegd te worden bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.