Tarieven voor verenigingen en stichtingen 2019

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (KB 19 december 2003. Art 30)

Tarieven 2019

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt alleen bepaald door de gebruikte drager: XBRL, PDF of papier (KB 19 december 2003, Art.30)

  Tarief
XBRL 72,10
PDF 128,20
Papier 134,40
Verbeterde neerlegging 68,70

 

Samenstelling van de tarieven 2019

De samenstelling van de neerleggingstarieven is weergegeven in  de overzichtstabel.

Historiek van de neerleggingskosten voor verenigingen en stichtingen