Tarieven voor vennootschappen 2020

Tarieven voor vennootschappen 2020

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188)

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • het model van de jaarrekening: volledig, verkort of micro
  • het gebruikte formaat: XBRL of PDF

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag. (WVV, art. 3:13)

Tarieven 2020

  VOL VKT MIC
XBRL 305,60 72,50 54,50
PDF 362,10 128,80 111,00
Verbeterde neerlegging 69,10 69,10 44,00

 

Samenstelling van de tarieven voor 2020

De samenstelling van de tarieven voor vennootschappen vindt u in deze samenvattende tabel.

Historiek van de neerleggingskosten

De historiek van de neerleggingskosten voor vennootschappen vindt u in deze samenvattende tabel.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo