Tarieven voor vennootschappen 2019

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188)

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • de gebruikte drager: XBRL, PDF of papier
  • de begindatum van de jaarrekening
    Voor een jaarrekening waarvan het boekjaar aanvangt vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 79,98 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).
    Voor een boekjaar met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS
  • het model van de jaarrekening: volledig, klein of micro

 

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag. (WVV, art. 3:13)

Tarieven 2019

  VOL VKT MIC
XBRL 304,10 72,10 54,20
PDF 360,30 128,20 110,40
Papier 366,50 134,40 116,60
Verbeterde neerlegging 68,70 68,70 43,70

 

Jaarrekeningen onder de vorm van een XBRL- of een PDF-bestand worden geüpload in Filing.

Jaarrekeningen op papier worden verstuurd via de post.

Samenstelling van de tarieven voor 2019

De samenstelling van de tarieven voor vennootschappen vindt u in deze samenvattende tabel.

Historiek van de neerleggingskosten

De historiek van de neerleggingskosten voor vennootschappen vindt u in deze samenvattende tabel.