Tarieven voor ondernemingen 2017

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (KB W. Venn., Art 178)

Vanaf 1 januari 2017 is er op de neerleggingskosten van de NBB geen btw meer verschuldigd.

Tarieven 2017

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • de gebruikte drager: XBRL, PDF of papier
  • de begindatum van de jaarrekening
    Voor een jaarrekening waarvan het boekjaar aanvangt vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 76,35 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).
    Voor een boekjaar met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS
  • het model van de jaarrekening: volledig, klein of micro

(KB W. Venn., Art. 178)

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag. (W. Venn., art. 101)

XBRL-bestand

Jaarrekeningen onder de vorm van een XBRL-bestand worden geüpload in Filing.

  in euro
Volledig model 289,63
Verkort model 68,23
Micromodel 51,23

 

PDF-bestand

Jaarrekeningen onder de vorm van een PDF-bestand worden geüpload in Filing.

  in euro
Volledig of ander model 343,23
Verkort model 121,83
Micromodel 104,83

 

Jaarrekening op papier

  in euro
Volledig of ander model 349,23
Verkort model 127,73
Micromodel 110,73

 

Jaarrekeningen op papier worden verstuurd via de post.

Verbeterde jaarrekening

Voor het micromodel geldt een verlaagd tarief.

De jaarrekeningen met boekjaren die starten vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 76,35 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).

Voor boekjaren met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS

  in euro
Volledig, verkort of ander model 65,50
Micromodel 41,70