Tarieven voor verenigingen en stichtingen 2022

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.(KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188)

Tarieven 2022

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt alleen bepaald door de gebruikte drager: XBRL of PDF

  VOL VKT MIC
XBRL 75,90 75,90 57,00
PDF 135,00 135,00 116,30
Verbeterde neerlegging 72,50 72,50 46,10

Samenstelling van de tarieven 2022

De samenstelling van de neerleggingstarieven is weergegeven in  de overzichtstabel.

Historiek van de neerleggingskosten voor verenigingen en stichtingen