Lijst van experten aan wie een opdracht in verband met de boekhouding toevertrouwd werd

Bij elke neergelegde jaarrekening wordt een overzicht gevoegd van de identiteit van:

  • de externe experts-boekhouders,
  • de revisoren,
  • de erkende boekhouders of
  • de erkende boekhouders-fiscalisten

aan wie een opdracht i.v.m. de jaarrekening werd toevertrouwd. Er bestaat een sectie hiervoor in het gestandardiseerd model van de jaarrekening.