Rekenkundige en logische controles

De modellen van de jaarrekeningen van toepassing op de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016 verschillen van de voorgaande. Dit geldt eveneens voor de erop uitgevoerde controles.

A. Boekjaren die aanvangen VANAF 1 januari 2016

De controles worden uitgevoerd op de gestandaardiseerde jaarrekeningen voor de vennootschappen en van toepassing op de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016 (volledig, verkort én micromodel).

Er bestaan 3 controlelijsten:

 1. De lijst van wettelijke rekenkundige en logische controles

  Deze lijst, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2016 (blz. 71.588 tot 71.549), geeft een overzicht van de verplichte controles op de balans, op de resultatenrekening en op de bijlagen.

  Deze lijst houdt rekening met de wijzigingen aangebracht aan het Wetboek van Vennootschappen en aan het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 voor de wet en het Koninklijk Besluit van 18 december 2015, Belgisch Staatsblad van 30 december 2015 (blz. 80.368 tot 80.429).

 2. De lijst van bijkomende rekenkundige en logische controles
  Deze lijst wordt niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zij bevat bijkomende controles op de balans, op de resultatenrekening en op de bijlagen. De jaarrekeningen hoeven niet te voldoen aan de bijkomende controles om aanvaard te worden door de Nationale Bank (niet-blokkerende controles).
 3. De lijst met controlevergelijkingen voor de sociale balans
  Zij bevat een serie specifieke controles op de sociale balans.

B. Boekjaren die aanvangen VOOR 1 januari 2016

De controles worden uitgevoerd op de jaarrekeningen opgesteld volgens het gestandaardiseerd model voor de vennootschappen van toepassing op de boekjaren die aanvangen vóór 1 januari 2016 (volledig én verkort model).

Er bestaan 3 controlelijsten:

 1. De lijst van wettelijke rekenkundige en logische controles
  Deze lijst, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27.03.2007 (blz. 16785 tot 16793), zoals gewijzigd ingevolge de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 27.01.2011 (blz. 7678), aangepast aan de wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 november 2011 (blz. 70465). geeft een overzicht van de verplichte controles op de balans, op de resultatenrekening en op de bijlagen
 2. De lijst van bijkomende rekenkundige en logische controles
  Deze lijst wordt niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zij bevat bijkomende controles op de balans, op de resultatenrekening en op de bijlagen. De jaarrekeningen hoeven niet te voldoen aan de bijkomende controles om aanvaard te worden door de Nationale Bank (niet-blokkerende controles). De volledige lijst is opgenomen als bijlage 1.2 in het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden".
 3. De lijst met controlevergelijkingen voor de sociale balans
  Zij bevat een serie specifieke controles op de sociale balans. De volledige lijst is opgenomen als bijlage 1.3 in het ‘Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden’.

Deze controles worden uitgevoerd op de jaarrekeningen opgesteld volgens de gestandaardiseerde modellen voor verenigingen en stichtingen, voorzien in het Koninklijk Besluit van 19 december 2003:

Er bestaan 3 controlelijsten:

 1. De lijst van wettelijke rekenkundige en logische controles
  Deze lijst wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en geeft een overzicht van de controles op de balans, de resultatenrekening en op de bijlagen.
  Lijst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2008 (blz. 15.328 tot 15.334), gewijzigd ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2011 (blz. 7.677 tot 7.678), aangepast aan de wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2013 (blz. 96.970 tot 96.970), van toepassing vanaf 1 april 2014.
 2. De lijst van bijkomende rekenkundige en logische controles,
  Deze lijst wordt niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zij geeft een overzicht van de controles op de balans, op de resultatenrekening en op de bijlagen. De jaarrekeningen hoeven niet te voldoen aan de bijkomende controles om aanvaard te worden door de Nationale Bank (niet-blokkerende controles). De volledige lijst is opgenomen als bijlage 2.2 in het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden".
 3. De lijst met vergelijkingen op de controles van de sociale balans
  Zij bevat een serie specifieke controles tussen de bijlagen en de balans alsook op de sociale balans. De volledige lijst is opgenomen als bijlage 2.3 in het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden".