Rekenkundige en logische controles

De controles worden alleen uitgevoerd op de gestandaardiseerde enkelvoudige jaarrekeningen van vennootschappen of verenigingen.

1. Wettelijke rekenkundige en logische controles

Deze lijsten geven een overzicht van de verplichte controles op de balans, de resultatenrekening en de bijlagen.

Hieronder vindt u een overzicht van de recentst in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten van de wettelijke rekenkundige en logische controles.

22 maart 2021 - Errata - blz 30.698 (Vennootschappen WVV) - beeld

7 september 2020 - blz. 65.102 tot 65.108 (Verenigingen en stichtingen WVV) - beeld

27 december 2019 – Ed. 2 - blz 118.531 tot 118.538 (Vennootschappen) – beeld

15 mei 2019 – Errata – blz 46.951 (Vennootschappen) – beeld

24 oktober 2016 – blz. 71.588 tot 71.594 (Vennootschappen) – beeld

2. Bijkomende rekenkundige en logische controles

Deze lijst wordt niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De lijst is opgenomen als bijlage 1.2 in het 'Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden'.

De jaarrekeningen hoeven niet te voldoen aan de bijkomende controles om aanvaard te worden door de Nationale Bank (niet-blokkerende controles).

3. Controlevergelijkingen voor de sociale balans

Zij bevat een serie specifieke controles op de sociale balans.

De lijst is opgenomen als bijlage 1.3 in het ‘Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden