Documentatie toepassing Filing

Handleiding voor de toepassing FILING

Algemeen protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in de vorm van een PDF-bestand

Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden (XBRL). Dit document is bestemd voor ontwikkelaars van software waarmee gebruikers jaarrekeningen kunnen opmaken om via een elektronisch databestand neergelegd te worden bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.