Reden van terugbetaling van uw overschrijving

Het bedrag dat u heeft overgeschreven met de bedoeling de neerleggingskosten te betalen, werd teruggestort op uw rekening. Alle overschrijvingen bestaande uit niet- correcte bedragen, te laat ontvangen bedragen (na 7 kalenderdagen), geen of een foutieve gestructureerde mededeling worden automatisch teruggestort. Bij de terugbetaling heeft de Nationale Bank in de mededeling een code toegevoegd. Hierna vindt u een lijst met mogelijke codes en de overeenstemmende reden van terugstorting.

code 10: Terugstorting teveel betaald bedrag

code 11: Ontoereikend betaald bedrag

code 12: Terugstorting wegens ontbreken van gestructureerde mededeling op de oorspronkelijke overschrijving

code 13: De betaling was te laat

code 14: Er zijn geen neerleggingen die overeenstemmen met de opgegeven gestructureerde mededeling

code 15: De betrokken neerleggingen werden vroeger reeds betaald en aanvaard

code 16: De betrokken neerleggingen werden vroeger reeds geweigerd wegens ontoereikend bedrag

code 17: Terugstorting van teveel betaald bedrag; meer dan één betaling met deze gestructureerde mededeling

code 18: Problemen bij de verwerking van de betaling. Contacteer de Helpdesk van de Balanscentrale (tel.: 02 221 30 01, e-mail: helpdesk.ba@nbb.be, fax: 02 221 32 66) voor nadere inlichtingen

code 19: De betrokken neerleggingen werden vroeger reeds geschrapt door de neerlegger