XBRL

XBRL of eXtensible Business Reporting Language is een sterk opkomende computertaal voor de elektronische uitwisseling en standaardisering van financiële rapportering via het internet.  De vzw XBRL België werd opgericht om het gebruik ervan in België te bevorderen.