Definitieve taxonomie 2022 vanaf 4 april 2022

De taxonomie nbb-cbso-22.19.0 is de definitieve versie van de taxonomie, die vanaf 4 april 2022 wordt gebruikt in het nieuwe platform van de Balanscentrale (zie De Balanscentrale krijgt een nieuwe look) voor de opmaak, in de vorm van een gestructureerd databestand, van jaarrekeningen van niet-financiële vennootschappen, verenigingen en stichtingen, die via internet bij de Nationale Bank worden neergelegd.

1. Overzicht

Naam

Belgian financial reporting Taxonomy

Statuut

Definitieve versie

Publicatie

1 april 2022

Eigenaar

Nationale Bank van België - Balanscentrale

Beschrijving

Deze taxonomie bevat alle boekhoudkundige begrippen voor het opmaken van gestandaardiseerde jaarrekeningen van Belgische ondernemingen uit de niet-financiële sector en van de vzw's en private stichtingen

Identifier(Namespace)

http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m02-f
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m02-a
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m02-o
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m82-f
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m82-a
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m82-o
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m01-f
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m01-a
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m01-o
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m81-f
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m81-a
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m81-o
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m07-f
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m07-a
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m07-o
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m87-f
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m87-a
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m87-o
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m05-f
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m04-f
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m08-f
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m100-r
http://www.nbb.be/be/fr/cbso/fws/22.19/mod/m101-r

 

Aanbevolen
namespace prefix

Volledig schema "vennootschappen met kapitaal": m02-f
Volledig schema "vennootschappen met kapitaal" (jaarrekening): m02-a
Volledig schema "vennootschappen met kapitaal" (andere documenten): m02-o
Volledig schema "vennootschappen zonder kapitaal": m82-f
Volledig schema "vennootschappen zonder kapitaal" (jaarrekening): m82-a
Volledig schema "vennootschappen zonder kapitaal" (andere documenten): m82-o
Verkort schema "vennootschappen met kapitaal": m01-f
Verkort schema "vennootschappen met kapitaal" (jaarrekening): m01-a
Verkort schema "vennootschappen met kapitaal" (andere documenten): m01-o
Verkort schema "vennootschappen zonder kapitaal": m81-f
Verkort schema "vennootschappen zonder kapitaal" (jaarrekening): m81-a
Verkort schema "vennootschappen zonder kapitaal" (andere documenten): m81-o
Micro schema "vennootschappen met kapitaal": m07-f
Micro schema "vennootschappen met kapitaal" (comptes annuels): m07-a
Micro schema "vennootschappen met kapitaal" (autres documents): m07-o
Micro schema "vennootschappen zonder kapitaal": m87-f
Micro schema "vennootschappen zonder kapitaal" (comptes annuels): m87-a
Micro schema "vennootschappen zonder kapitaal" (autres documents): m87-o
Volledig schema "verenigingen": m05-f
Verkort schema "verenigingen": m04-f
Micro schema "verenigingen": m08-f
Contacten binnen de onderneming: m100-r
Producent van de toepassing: m101-r

Gebruikte XBRL-specificatie

XBRL 2.1 Specificatie - versie (2003-12-31)

Relatie met andere XBRL-taxonomieën

Deze verzameling van taxonomieën (DTS of Discoverable Taxonomy Set) is volledig en refereert niet naar XBRL-taxonomieën buiten deze set.

Technische handleiding

Taxonomy_Technical guide_22.19.0.pdf                                    (enkel beschikbaar in het Engels)               

Contact

xbrl.be@nbb.be

Fysieke locatie van de taxonomie

 

Alle bestanden

nbb-cbso-22.19.0 (ZIP)

Changelog

changelog-22.19.0.txt

2. Technisch protocol

Dit document is bestemd voor personen of ondernemingen die een programma ontwikkelen waarmee de jaarrekening kan worden opgemaakt met het oog op de neerlegging langs elektronische weg bij de Nationale Bank. Het document beschrijft de voorwaarden waaraan de jaarrekeningen moeten voldoen vanaf 3 februari 2021 om te kunnen worden neergelegd via het internet en aanvaard door de Nationale Bank.

Technisch protocol 2021 (versie 1.1)

3. Historiek van de taxonomieën

De taxonomieën die in het verleden werden gebruikt voor de opmaak van gestandaardiseerde jaarrekeningen bevinden zich op deze website.

4. Modellen voor vennootschappen en verenigingen 2020

Modellen vennootschappen en verenigingen 2020

De word-versie van de modellen kan aangevraagd worden door software-ontwikkelaars via Helpdesk.ba@nbb.be.