Definitieve taxonomie 2021 vanaf 3 februari 2021

De taxonomie be-fr-pfs-ci-2021-01-01 is de definitieve versie van de taxonomie die vanaf 3 februari 2021 wordt gebruikt voor de opmaak, in de vorm van een gestructureerd databestand, van jaarrekeningen van niet-financiële ondernemingen, verenigingen en stichtingen, die via internet bij de Nationale Bank worden neergelegd.

1. Overzicht

Naam

Belgian financial reporting Taxonomy

Statuut

Definitieve versie

Type de version

 

Publicatie

06 oktober 2020

Eigenaar

Nationale Bank van België - Balanscentrale

Beschrijving

Deze taxonomie bevat alle boekhoudkundige begrippen voor het opmaken van gestandaardiseerde jaarrekeningen van Belgische ondernemingen uit de niet-financiële sector en van de vzw's en private stichtingen

Identifier(Namespace)

http://www.nbb.be/be/fr/pfs/ci/full/2021-01-01
http://www.nbb.be/be/fr/pfs/ci/full/withoutCapital/2021-01-01
http://www.nbb.be/be/fr/pfs/ci/abbreviated/2021-01-01
http://www.nbb.be/be/fr/pfs/ci/abbreviated/withoutCapital/2021-01-01
http://www.nbb.be/be/fr/pfs/ci/micro/2021-01-01
http://www.nbb.be/be/fr/pfs/ci/micro/withoutCapital/2021-01-01
http://www.nbb.be/be/fr/pfs/npo/full/2021-01-01
http://www.nbb.be/be/fr/pfs/npo/abbreviated/2021-01-01
http://www.nbb.be/be/fr/pfs/npo/micro/2021-01-01

Aanbevolen
namespace prefix

Volledig schema 'ondernemingen met kapitaal': pfs-full
Volledig schema 'ondernemingen zonder kapitaal': pfs-full-wc
Verkort schema 'ondernemingen met kapitaal': pfs-abbr
Verkort schema 'ondernemingen zonder kapitaal': pfs-abbr-wc
Micro schema 'ondernemingen met kapitaal': pfs-mic
Micro schema 'ondernemingen zonder kapitaal': pfs-mic-wc
Volledig schema 'verenigingen': pfs-npo-full
Verkort schema 'verenigingen': pfs-npo-abbr
Micro schema 'verenigingen': pfs-npo-mic

Gebruikte XBRL-specificatie

XBRL 2.1 Spécification - version (2003-12-31)

Relatie tot andere XBRL-documenten

Deze taxonomie is conform de "Financial Reporting Taxonomy Architecture (FRTA)" 1.0 (2005-11-07)

Contact

xbrl.be@nbb.be

Relatie met andere XBRL-taxonomieën

Deze verzameling van taxonomieën (DTS of Discoverable Taxonomy Set) is volledig en refereert niet naar XBRL-taxonomieën buiten deze set.

Structuurschema

Structure_be-fr-pfs-ci-2021-01-01  

Fysieke locatie van de taxonomie

http://www.nbb.be/be/fr/pfs/ci/2021-01-01

Samenvatting

be-pfs-ci-2021-01-01 Documentation  
(enkel beschikbaar in het Engels)

Toelichtingsnota

Toelichtingsnota

Alle bestanden

Be_fr_pfs_ci_2021-01-01 (ZIP)

2. Technisch protocol

Dit document is bestemd voor personen of ondernemingen die een programma ontwikkelen waarmee de jaarrekening kan worden opgemaakt met het oog op de neerlegging langs elektronische weg bij de Nationale Bank. Het document beschrijft de voorwaarden waaraan de jaarrekeningen moeten voldoen vanaf 3 februari 2021 om te kunnen worden neergelegd via het internet en aanvaard door de Nationale Bank.

Technisch protocol 2021 (versie 1.1)

3. Historiek van de taxonomieën

De taxonomieën die in het verleden werden gebruikt voor de opmaak van gestandaardiseerde jaarrekeningen bevinden zich op deze website.

4. Modellen voor vennootschappen en verenigingen 2020

Modellen vennootschappen en verenigingen 2020

De word-versie van de modellen kan aangevraagd worden door software-ontwikkelaars via Helpdesk.ba@nbb.be.