Toegang tot internationale databases

BACH - Bank for the Accounts of Companies Harmonised

De Europese gegevensbank BACH  bevat -  per sector-  geaggregeerde en geharmoniseerde informatie over de jaarrekeningen van niet-financiële ondernemingen uit 12 Europese landen, waaronder België. Zij wordt beheerd door de Banque De France.

Bach database

Trade credit Data Base ( FSA WG ECCBSO) - database van betalingstermijnen inzake commerciële kredieten

Deze database verzamelt indicatoren over het aantal dagen klantenkrediet (DSO) en leverancierskrediet (DPO), aangewend als schatting van de betalingstermijnen.

TCDB is gebaseerd op boekhoudkundige informatie uit jaarrekeningen van ondernemingen neergelegd in België, Franrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Turkije.

De gegevens – beschikbaar vanaf 2000 – worden aangeleverd als gewogen gemiddelden en als statistische spreiding.

Ze worden opgesplitst volgens:

  • land
  • activiteitsector
  • grootte
  • per jaartal

Trade Credit Data Base

ERICA - European Records of IFRS Consolidated Accounts

Dit bestand verstrekt informatie gebaseerd op de gegevens  afkomstig van ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts), de databank van de gelijknamige werkgroep van ECCBSO (European Committee of Central Balance Sheet Data Offices).

Het bevat informatie uit de IFRS geconsolideerde jaarrekeningen  van niet-financiële groepen uit 8 deelnemende landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje.

De samengestelde statistieken bevatten informatie over meer dan 1000 Europese genoteerde groepen over de periode 2005-2016.

Deze statistieken omvatten - voor een selectie van bijna 50 variabelen - de gemiddelde waarden, de totale aggregaten, de kwartielen, de mínimale en de maximale waarden. Deze gegevens zijn beschikbaar per jaar, per sector of activiteit, volgens het land en/of de grootte.

ERICA statistics 2016