Raadplegen

  • In deze toepassing kunt u informatie raadplegen over de jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen die sinds 1992 werden neergelegd bij de Nationale Bank.     

  • U kunt bij de NBB natuurlijk ook terecht om kopieën van jaarrekeningen offline afgeleverd te krijgen. Dit kan enkel bij de hoofdzetel te Brussel met de post, per fax of per e-mail.