Raadplegen

  • In deze toepassing kunt u informatie raadplegen over de jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen die sinds 1992 werden neergelegd bij de Nationale Bank.     

  • Een kopie van alle jaarrekeningen die bij de Balanscentrale werden neergelegd kan in de vorm van een PDF-bestand of op papier aangevraagd worden volgens de hieronder vermelde voorwaarden.