FAQ - Consult

FAQ - Consult

1. In welk formaat kunt u de jaarrekeningen raadplegen?

De toepassing toont:

  • een PDF-bestand voor elke jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening die sinds 1 januari 1999 bij de Nationale Bank is neergelegd. Om de documenten in pdf-formaat te raadplegen dient u te beschikken over de gratis door Adobe beschikbaar gestelde software Acrobat Reader, beschikbaar op http://www.adobe.com/nl/products/reader/
  • een XBRL-bestand voor elke jaarrekening die in deze vorm vanaf 2 april 2007 in dat formaat bij de Nationale Bank is neergelegd. Deze XBRL-bestanden zijn vooral bedoeld voor gebruikers die de financiële toestand van de betrokken rechtspersonen wensen te analyseren zonder daarvoor de neergelegde basisgegevens opnieuw te moeten invoeren. Zulke gebruikers kunnen daarvoor beroep doen op aangepaste software die nu reeds op de markt beschikbaar is of die mede op hun verzoek door de private softwaresector kan worden ontwikkeld. Voor meer informatie: contacteer uw softwareleverancier of richt u tot de vzw XBRL België (e-mail: [email protected]).
  • Een CSV-bestand voor elke jaarrekening die sinds 4 april 2022 in XBRL-formaat is neergelegd. 

2. De toepassing toont steeds dezelfde jaarrekening?

U krijgt steeds dezelfde jaarrekening op uw scherm. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat uw computer de opgevraagde internetpagina in het interne geheugen heeft opgeslagen, dit om de toegang tot reeds geraadpleegde internetpagina's te versnellen.
Indien u via een stand-alone computer werkt, dan dient u in de internetopties van uw browser (vaak terug te vinden onder 'Extra' of 'Tools') de tijdelijke internetbestanden en de zogenaamde cookies te verwijderen.

Indien het probleem aanhoudt en uw computer aangesloten is op een lokaal netwerk, dan dient u een 'refresh' van de proxyserver uit te voeren en de serverinstellingen zodanig aan te passen dat het cachegeheugen voor de toepassing 'Consult' wordt omzeild.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo