Buitenlandse vennootschappen en verenigingen

De volgende buitenlandse rechtspersonen moeten een jaarrekening bij de Nationale Bank neerleggen:

 • buitenlandse vennootschappen met  een bijkantoor in België en buitenlandse vennootschappen zonder bijkantoor in België maar waarvan de effecten in België genoteerd zijn.

  Voor meer informatie: CBN-advies 2018/06 - Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht

  Voorblad:

  • VOL 1.1 - voorblad voor het neerleggen van een statutaire jaarrekening
  • Conso.1.1 - voorblad voor het neerleggen van een geconsolideerde jaarrekening
  • Uitzondering: De buitenlandse vennootschappen of de Europese economische samenwerkingsverbanden naar buitenlands recht die voldoen aan de criteria van  Artikel 1:24 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ('kleine vennootschappen'), gebruiken in dit geval het voorblad VKT 1.1.
 • buitenlandse verenigingen met een centrum van werkzaamheden in België

  Voor meer informatie: Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening van een buitenlandse vereniging met een centrum van werkzaamheden in België.