Buitenlandse vennootschappen en verenigingen

De volgende buitenlandse rechtspersonen moeten een jaarrekening bij de Nationale Bank neerleggen:

 • buitenlandse vennootschappen met  een bijkantoor in België en buitenlandse vennootschappen zonder bijkantoor in België maar waarvan de effecten in België genoteerd zijn

  Voor meer informatie: Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen

  Voorblad:

  • VOL 1.1 - voorblad voor het neerleggen van een statutaire jaarrekening
  • Conso.1.1 - voorblad voor het neerleggen van een geconsolideerde jaarrekening
  • Uitzondering: De buitenlandse vennootschappen of de Europese economische samenwerkingsverbanden naar buitenlands recht die voldoen aan de criteria van het Artikel 15 van de Vennootschapswet, gebruiken in dit geval het voorblad VKT 1.1.
 • buitenlandse verenigingen met een centrum van werkzaamheden in België

  Voor meer informatie: Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening van een buitenlandse vereniging met een centrum van werkzaamheden in België.