Verslag van de commissaris

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die een commissaris aanstellen - al dan niet omdat ze daartoe wettelijk verplicht zijn - moeten zijn verslag tegelijk met de jaarrekening neerleggen, in dezelfde taal en op dezelfde drager.

Wanneer moet een onderneming een commissaris aanstellen?

Een vennootschap moet een commissaris benoemen indien zij voor het laatst afgesloten boekjaar als groot wordt beschouwd, onverminderd eventueel anders luidende reglementaire bepalingen geldend voor specifieke categorieën van vennootschappen.

Wanneer moet een vereniging of stichting een commissaris aanstellen?

Een vereniging of stichting moet een commissaris benoemen indien zij voor het laatst afgesloten boekjaar als zeer groot wordt beschouwd, onverminderd eventueel anders luidende reglementaire bepalingen geldend voor specifieke categorieën van verenigingen of stichtingen.