Jaarverslag

  • Grote ondernemingen moeten hun jaarverslag tegelijk met de jaarrekening neerleggen, in dezelfde taal en op dezelfde drager.
  • Kleine ondernemingen moeten geen jaarverslag opmaken en dus evenmin neerleggen.

In het volledig schema voor de neerlegging van de jaarrekening van ondernemingen wordt opgesomd wat het jaarverslag moet omvatten.