Documenten neer te leggen samen met het verkort of micro model

In sommige omstandigheden moeten de bestuurders of zaakvoerders een speciaal verslag opmaken. Deze verslagen moeten samen met de jaarrekening worden neergelegd.

 • het document waarin de zaakvoerder van een BVBA die er de enige vennoot van is geworden, bijzonder verslag uitbrengt over een genomen beslissing of een gedane verrichting waarbij hij een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap

 • het document waarin
  • de bestuurder van een NV die er de enige aandeelhouder van is geworden of
  • de zaakvoerder van een BVBA die er de enige vennoot van is geworden

bijzonder verslag uitbrengt over de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

 • bepaalde financiële informatie die niet of niet meer in de jaarrekening voorkomt maar op grond van artikel 100 van de Vennootschapswetgeving vereist is, zoals:
  • de vervallen schulden ten aanzien van de Belastingen en de RSZ
  • de kapitaal- en interestesubsidies aangerekend door de overheid
  • de gewaarborgde overheidsschuld
 • informatie over de deelnemingen.