Juridische basis

De juridische basis voor het opstellen en neerleggen van jaarrekeningen, geconsolideerde jaarrekeningen en sociale balansen bij de Balanscentrale wordt hoofdzakelijk gevormd door de volgende Europese en Belgische regelgeving.

Inzake vennootschappen

Inzake verenigingen en stichtingen

Inzake de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

  • Koninklijk besluit van 6 september 2016 tot uitvoering van artikel 30bis, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 56 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (bron: Justel)
  • Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (bron: Justel)

Inzake de sociale balans