Documenten neerleggen samen met de jaarrekening

Naast de jaarrekening dienen er in sommige gevallen ook nog andere documenten toegevoegd te worden aan de neergelegde jaarrekening (Art. 100 van het Wetboek van de vennootschappen).

  • Vennootschappen, vzw's en stichtingen die een commissaris aanstellen - al dan niet omdat ze daartoe wettelijk verplicht zijn - moeten zijn verslag tegelijk met de jaarrekening neerleggen, in dezelfde taal en op dezelfde drager.

  • Grote vennootschappen moeten hun jaarverslag tegelijk met de jaarrekening neerleggen, in dezelfde taal en op dezelfde drager.

  • In de sociale balans wordt specifieke informatie vermeld over het personeelsbestand: aantal tewerkgestelden, personeelsverloop, opleiding ... Wie dient een sociale balans neer te leggen en welk model kan worden gebruikt?