Een vennootschap

Standaardmodel

 Algemene informatie

U moet eerst kiezen tussen een model met of zonder kapitaal. Deze keuze wordt bepaald door de rechtsvorm van uw vennootschap en door de wetgeving.  Meer info hier

Vennootschap naar Belgisch recht Met kapitaal Zonder kapitaal
Naamloze vennootschap (NV) X  
Besloten vennootschap (BV)   X
Coöperatieve vennootschap (CV)   X
Vennootschap naar Europees Recht Met kapitaal Zonder kapitaal
Europese vennootschap (SE) X  
Europese coöperatieve vennootschap (SCE) X  

 OPMERKINGEN 

 • Als u een Coöperatieve Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) bent, gelden bepaalde specifieke regels.
    Meer info hier
   
 • Sommige vennootschappen zijn niet verplicht een jaarrekening neer te leggen (maatschap, CommV, VOF)
    Meer info hier
   
 • Als u een Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) naar Europees recht bent, hebt u de keuze om een model met of zonder kapitaal in te vullen. Een EESV moet volgens de Europese regels niet noodzakelijkerwijze met kapitaal worden opgericht. Het staat de leden vrij alternatieve methoden te gebruiken om het samenwerkingsverband te financieren. Voor meer info over EESV: de Verordening (EEG) nr. 2137/85 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.

Model voor vennootschap met kapitaal

U moet kiezen tussen een volledig, een verkort of een microschema volgens bepaalde vastgelegde drempels. Voor meer info over deze groottecriteria: klik hier.

 • Als de keuze Volledig met kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Volledig model - Vennootschap met kapitaal, 
  u moet het volgende model gebruiken.
   
 • Als de keuze Verkort met kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Verkort model - Vennootschap met kapitaal, ,
  u moet het volgende model gebruiken.
   
 • Als de keuze Micro met kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Micro model - Vennootschap met kapitaal, 
  u moet het volgende model gebruiken.

 OPGELET Wanneer u een van deze modellen indient, vragen wij u om de eerste twee bladzijden van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet bij te voegen aub.

Model voor vennootschap zonder kapitaal

U moet kiezen tussen een volledig, een verkort of een micro-schema volgens bepaalde drempels die hier worden gedefinieerd.

 • Als de keuze Volledig zonder kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Volledig model - Vennootschap zonder kapitaal, 
  u moet het volgende model gebruiken
 • Als de keuze Verkort zonder kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Verkort model - Vennootschap zonder kapitaal, 
  u moet het volgende model gebruiken
 • Als de keuze Micro zonder kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Micro model - Vennootschap zonder kapitaal,
  u moet het volgende model gebruiken

 OPGELET Wanneer u een van deze modellen indient, verzoeken wij u de eerste twee pagina's van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet bij te voegen aub.

Specifiek model

 Algemene informatie

Voor bepaalde categorieën van vennootschappen zijn er specifieke modellen die overeenkomen met hun activiteit.

Specifiek: kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

U hebt gekozen voor het specifieke model voor kredietinstellingen, beleggingsmaatschappijen en beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging, moet u in principe het schema B (vrijblijvend model) gebruiken:

 OPGELET Wanneer u een van deze modellen indient, verzoeken wij u de eerste twee pagina's van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet mee op te sturen aub.

 OPGELET Indien u het niet-standaard model gebruikt: om een correcte indiening via de FILING-applicatie te verzekeren, moet u ook volgende voorbladen bijvoegen:

Meer info hier

Specifiek: Verzekeringsmaatschappijen

Als u gekozen hebt voor verzekeringsmaatschappijen, moet u het model afkomstig uit het KB gebruiken.

 OPGELET Het voorblad in het model van Assuralia moet worden gewijzigd. Voor een correcte indiening via de FILING-applicatie, moet u ook het voorblad VOL bijvoegen, indien u een volledig model indient.

 Meer informatie hier

Specifiek: Beheersmaatschappijen van auteursrechten

Indien u gekozen hebt voor beheersmaatschappijen van auteursrechten, moet u het volgende model gebruiken.

 OPGELET In samenspraak met FOD Economie werd, in afwachting van een bijgewerkt model, een aangepast voorblad VOL-AUT voorzien dat in de plaats moet komen van het voorblad uit bovenstaand model.

 Meer info hier.

Specifiek: bepaalde specifieke ondernemingen (uitzonderingsregime)

U hebt gekozen voor andere specifieke bedrijven, hiervoor bestaat geen vooraf bepaald model.

 OPGELET Alleen te gebruiken in uitzonderlijke gevallen. Deze vennootschappen dienen het voorblad VOL voor een volledig model te gebruiken en in Filing bij ‘Kies een model’ de optie ‘Vennootschappen’ en ‘Specifiek model’ aan te stippen en het model ‘Andere modellen voor vennootschap’ uit de dropdownlijst te kiezen.

Geconsolideerd model

 Algemene informatie

U hebt gekozen voor een geconsolideerd model.

De regels zijn als volgt:
Er bestaat geen gestandaardiseerd model voor de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens IFRS.
Echter, voor de niet-beursgenoteerde vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening volgens Belgische norm (BEGAAP) opstellen, wordt hierna een uitgewerkt model door de Nationale Bank van België in samenwerking met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) ter beschikking gesteld. Het is niet verplicht om dit model te gebruiken. U kunt dit model vinden door hier te klikken.

 OPGELET Ongeacht de gebruikte boekhoudnormen moet elke bij de NBB neergelegde geconsolideerde jaarrekening voorafgegaan worden door een voorblad CONSO 1. Indien het gaat om een geconsolideerde jaarrekening van een buitenlandse vennootschap, moet ditzelfde voorblad CONSO 1 gekozen worden.

 OPGELET Wanneer u een van deze modellen indient, verzoeken wij u de eerste twee bladzijden van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet bij te voegen. 

 OPGELET In de toepassing FILING kunt u kiezen uit drie opties:

 • Model voor geconsolideerde jaarrekening (zoals hierboven beschreven):

  • kies voor 'consoliderende vennootschap' en schrap 'consortium' bovenaan het formulier; ;

 • Geconsolideerde jaarrekening betreffende een consortium
  • kies voor 'consortium' en schrap 'consoliderende vennootschap' bovenaan het formulier;
    
 • Geconsolideerde jaarrekening opgesteld door het filiaal
  • kies voor 'consoliderende vennootschap' en schrap 'consortium' bovenaan het formulier;
  • de dochteronderneming moet haar Belgisch ondernemingsnummer vermelden op de eerste bladzijde van het model van de geconsolideerde jaarrekening (onderaan op de bladzijde);
  • het ondernemingsnummer van de moedermaatschappij moet ook op de eerste bladzijde (bovenaan de pagina) worden vermeld. 

 Meer info hier