Webservices

Het aanbod van de webservices voor de levering van gegevens van de Balanscentrale is georganiseerd in groepen van functionaliteiten die in het portaal voor de authenticatie van webservices “Producten” worden genoemd. Bij de intekening vermeldt de klant voor welke producten hij kiest.

De vijf mogelijke producten zijn:

De externe gebruiker kan via een Selfservice portaal een account creëren voor toegang tot deze webservices. Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens. Zie voorwaarden & technische gids. Praktische info vindt u ook in volgende ppt.

Volgende beperkingen zijn van toepassing op de voorgestelde inhoud:

  • Alleen refertes en documenten van neerleggingen die in aanmerking komen voor publicatie worden door de webservices opgehaald, dus bv. geen geïsoleerde sociale balansen.
  • XBRL-documenten zijn pas later geïntroduceerd na PDF en zijn daardoor niet beschikbaar voor alle oudere neerleggingen.
  • JSON-documenten op basis van XBRL-neerleggingen zijn op 4 april 2022 geïntroduceerd en zijn daardoor niet beschikbaar voor oudere neerleggingen.
  • Het archief met JSON-bestanden voor ‘Authentic Data’ en ‘Improved Data’ wordt opgebouwd vanaf 4 april 2022 en zal pas op termijn de gegevens over de laatste 3 jaar bevatten.

Intekenen op één of meerdere producten van de webservices kan via het webformulier of via de bestelbon.

U kan de producten al verkennen in onze "Testomgeving webservices".