Product Query authentic data

Opvraging authentieke gegevens

Dit product laat toe om de refertegegevens op te vragen en de documenten van de door de Nationale Bank aanvaarde en gepubliceerde neerleggingen van jaarrekeningen te verkrijgen voor één specifieke rechtspersoon.

Het product maakt het mogelijk om actuele en historische gegevens op te vragen op basis van het KBO-nummer van de onderneming.

De gebruiker van deze webservice verzamelt de gegevens in twee stappen:

 • eerst verkrijgt hij een (lijst van) referte(s) voor een specifieke juridische entiteit,
 • vervolgens haalt hij de documenten (PDF, XBRL, JSON) op die aan de referte(s) zijn gekoppeld.

De referte is een uniek nummer dat door de Balanscentrale wordt toegekend om de neerleggingen en de daaraan gekoppelde documenten te identificeren.

Inhoud

Dit product geeft toegang tot de volgende gegevens:

 • De refertes van neerleggingen
  Alle refertes van bij de Balanscentrale gepubliceerde neerleggingen sinds 1998.
 • De beelden (PDF) van neerleggingen
  Alle PDF beelden (PDF gegenereerd op basis van de XBRL-neerleging of neergelegde PDF) van gepubliceerde neerleggingen sinds 1998.
 • De XBRL documenten van neerleggingen
  Alle XBRL-bestanden van gepubliceerde neerleggingen bij de Nationale Bank sinds 2007, volgens de XBRL-syntax geldig op het moment van aanvaarding van de neerlegging. Oudere XBRL-bestanden worden niet geconverteerd naar recentere XBRL-technologie of modellen.
 • De JSON documenten van neerleggingen
  Alle JSON-documenten voor XBRL-neerleggingen bij de Balanscentrale gepubliceerd vanaf 4 april 2022. De inhoud van het JSON-document is beperkt tot de beschrijving van de rechtspersoon, de boekhoudrubrieken en de gegevens aangaande de deelnemingen.

Dit product ondersteunt de volgende bewerkingen:

 • De refertes van neerleggingen voor een specifieke juridische entiteit ophalen
  Deze bewerking geeft de lijst van refertes voor het opgegeven KBO-nummer in de vorm van een JSON-bestand. Het KBO-nummer is een verplichte parameter, het fiscale jaar een optionele.
 • Een PDF-beeld ophalen voor een specifieke referte
  Deze functie haalt het PDF-beeld gekoppeld aan de opgegeven referte op.
  De referte is een verplichte parameter.
 • Een XBRL-bestand ophalen voor een specifieke referte
  Deze operatie haalt het XBRL-bestand gekoppeld aan de opgegeven referte op, voor zover de aanvaarde neerlegging een XBRL-bestand betreft.
 • Gestructureerde gegevens ophalen als JSON-bestand voor een specifieke referte
  Deze bewerking haalt een gestructureerd gegevensbestand in JSON-formaat op met de beschrijving van de onderneming, de boekhoudkundige rubrieken en de gegevens aangaande de deelnemingen, voor zover de aanvaarde neerlegging een XBRL-bestand is, neergelegd na 3 april 2022.

Prijs

Gratis