Product Improved data

Verbeterde gegevens

Het product maakt het mogelijk om op dagbasis voor een beperkte periode alle door de Nationale Bank verbeterde informatie op te vragen in de vorm van datasets (zip-bestand). Elke dag produceert de Nationale Bank een dataset met refertes van verbeterde neerleggingen en een dataset met JSON-documenten van verbeterde gegevens. Er worden geen XBRL en geen PDF-bestanden geproduceerd voor de verbeterde neerleggingen.

Het product maakt het ook mogelijk om de lijst van refertes van verbeterde neerleggingen per KBO-nummer op te vragen en de gekoppelde JSON-documenten te verkrijgen.

Inhoud

Verbeteringen die door de Nationale Bank zijn aangebracht zijn:

  • de codering van PDF-neerleggingen in gestructureerde gegevens,
  • de omzetting van neerleggingen in vreemde valuta's in euro's en
  • correcties op de ontvangen boekhoudkundige gegevens.

Voor elk type verbetering wordt een versie van de gegevens ter beschikking gesteld:

  • PDF_ENCODED versie: de neerlegging werd aangegeven als PDF en wordt door de Nationale Bank gecodeerd als gestructureerde gegevens in een JSON-bestand. Indien voor de neerleggingsrubrieken de bedragen in vreemde valuta zijn uitgedrukt, worden de bedragen in deze versie niet omgerekend.
  • EURO_CONVERTED versie: de neerleggingsgegevens werden in vreemde valuta aangegeven en worden door de Nationale Bank in een JSON-bestand omgezet naar euro. De omzetting van de munteenheid gebeurt onafhankelijk van het formaat van de oorspronkelijke neerlegging; deze versie levert dus omgerekende bedragen voor PDF- of XBRL-neerleggingen.
  • CORRECTED versie: de neerlegging wordt door de Nationale Bank verbeterd na correcties van rubrieken en toevoegingen van rubrieken. Correcties worden altijd toegepast op de bedragen in euro (geconverteerd of origineel). De correcties worden toegepast ongeacht het formaat van de oorspronkelijke neerlegging; deze versie biedt dus correcties voor PDF- of XBRL-neerleggingen.

De Nationale Bank zal in de eerste plaats de rubrieken met betrekking tot de jaarrekening (AA) en eventueel later de rubrieken met betrekking tot de sociale balans (SB) corrigeren. Zodra één van de rapportdelen (AA of SB) gecorrigeerd is, worden de verbeterde gegevens via de webservice beschikbaar gesteld. Wanneer het verbeteringstype "CORRECTED" is, geeft de referentie dus ook aan op welke gegevens de verbeteringen van toepassing zijn, IMPROVED_DATA:

  • AA: de verbeteringen zijn alleen van toepassing op rubrieken in het AA-deel van de neerlegging
  • SB: de verbeteringen zijn alleen van toepassing op rubrieken in het SB-gedeelte van de neerlegging
  • AA+SB: de verbeteringen gelden voor rubrieken in het AA- en het SB-gedeelte van de neerlegging.

Afhankelijk van de vertrouwelijkheid van de correcties is het mogelijk dat de Nationale Bank helemaal geen correcties oplevert.

Verbeterde gegevens kunnen worden verkregen door:

Prijs

Het product “Improved data”, is betalend voor commerciële klanten. Prijs is vastgelegd op 3300 EUR per jaar.
Het product zal ten laatste op 01/07/2022 ter beschikking gesteld worden.