Query improved data

Opvragen van verbeterde gegevens

Dit product laat toe om de refertes op te vragen en om de documenten van de door de Nationale Bank verbeterde neerleggingen te verkrijgen voor een specifieke rechtspersoon.

Dit product geeft toegang tot de volgende gegevens:

 • De refertes van verbeterde neerleggingen
  Alle refertes van neerleggingen die sinds 4 april 2022 werden verbeterd voor een specifieke rechtspersoon.
  Indien verschillende types van verbeteringen werden uitgevoerd op een neerlegging, verschijnt de neerlegging meerdere keren in de lijst van refertes van verbeterde neerleggingen. De referte vermeldt het type verbetering. De combinatie van de referte en het verbeteringstype geeft toegang tot een specifieke versie van de gegevens (JSON-document). De referte geeft ook aan op welke gegevens de verbeteringen van toepassing zijn.
 • De JSON-documenten van deposito's
  Alle refertes van neerleggingen die sinds 4 april 2022 zijn verbeterd voor een specifieke juridische entiteit.
  Wanneer het verbeteringstype "PDF_ENCODED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de juridische entiteit, de boekhoudkundige rubrieken en de deelnemingsgegevens van de oorspronkelijke PDF.
  Wanneer het verbeteringstype "EURO_CONVERTED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de rechtspersoon en de boekhoudkundige rubrieken geconverteerd naar Euro.
  Wanneer het verbeteringstype "CORRECTED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de juridische entiteit en de boekhoudkundige rubrieken.
  Zowel de verbeterde rubrieken als de rubrieken waarvoor geen verbetering werd aangebracht, worden ter beschikking gesteld. De verbeterde rubrieken zijn beperkt tot het rapportdeel (AA/SB) vermeld in de parameter "IMPROVED_DATA" van de referte.

Dit product ondersteunt de volgende operaties:

 • Refertes ophalen van verbeterde neerleggingen voor een specifieke juridische entiteit
  Deze bewerking levert de lijst op van refertes van verbeterde neerleggingen voor het opgegeven KBO-nummer. De output is een JSON-bestand dat een lijst van refertes bevat. Het KBO-nummer van de juridische entiteit is een verplichte parameter en het fiscale jaar is een optionele parameter.
 • Gestructureerde gegevens ophalen als JSON-bestand voor een specifieke referte
  Deze bewerking levert een gestructureerd gegevensbestand in JSON-formaat op met de beschrijving van de juridische entiteit, de boekhoudkundige rubrieken en de deelnemingsgegevens die uit de neerlegging zijn geëxtraheerd (alleen voor PDF_ENCODED).