Daily extract of improved data

Dagelijks ophalen van de verbeterde gegevens

Voor alle op werkdag D verbeterde neerleggingen wordt dagelijks de volgende dataset geproduceerd, die op D+1 van de verbeteringsdatum beschikbaar wordt gesteld:

 • De refertes van verbeterde neerleggingen
  Lijst van alle refertes van verbeterde neerleggingen op werkdag D.

  Indien op een neerlegging meerdere verbeteringstypes werden uitgevoerd, verschijnt de neerlegging meerdere malen in de lijst van refertes van verbeterde neerleggingen. De referte vermeldt het type verbetering (PDF_ENCODED, EURO_CONVERTED, CORRECTED). De combinatie van de referte en het verbeteringstype laat toe om de specifieke versie van de gegevens te verkrijgen (JSON-document).
  De Nationale Bank zal in de eerste plaats de rubrieken met betrekking tot de jaarrekening (AA) en eventueel later de rubrieken met betrekking tot de sociale balans (SB) corrigeren.
  Wanneer het verbeteringstype "CORRECTED" is, geeft de referte dus ook de gegevens aan waarop de verbeteringen van toepassing zijn, IMPROVED_DATA (AA, SB, AA+SB).
  Indien AA en SB op dezelfde werkdag worden gecorrigeerd, wordt slechts één regel beschikbaar gesteld (AA+SB).

 • De JSON-documenten van neerleggingen
  Zip-bestanden van alle JSON-documenten van neerleggingen die op werkdag D werden verbeterd.

  Wanneer het verbeteringstype "PDF_ENCODED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de juridische entiteit, de boekhoudkundige rubrieken en de gegevens van de deelnemingen van de originele PDF.
  Wanneer het verbeteringstype "EURO_CONVERTED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de rechtspersoon en de boekhoudkundige rubrieken geconverteerd naar Euro.
  Wanneer het verbeteringstype "CORRECTED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de juridische entiteit en de boekhoudkundige rubrieken.
  Zowel de verbeterde rubrieken als de rubrieken waarvoor geen verbetering werd aangebracht, worden ter beschikking gesteld. De verbeterde rubrieken zijn beperkt tot het rapportdeel (AA/SB) dat vermeld staat in de parameter "IMPROVED_DATA" van de referentie.

Voor elke dataset wordt een specifiek bestand aangemaakt. De bestanden zijn niet cumulatief; elke dag wordt er een bestand aangemaakt.

Dit product ondersteunt de volgende bewerkingen:

 • Alle refertes ophalen van neerleggingen die op een bepaalde datum zijn verbeterd
  Deze bewerking levert de lijst op van alle refertes die op de opgegeven datum zijn verbeterd. De output is een JSON-bestand dat een lijst van refertes bevat. De datum is een verplichte parameter.
 • Alle gestructureerde gegevens in JSON-formaat ophalen van de op een bepaalde datum verbeterde neerleggingen
  Deze bewerking levert alle gestructureerde gegevensbestanden in JSON-formaat op met de beschrijving van de juridische entiteit, de boekhoudkundige rubrieken en de deelnemingsgegevens die werden geëxtraheerd (alleen voor PDF_ENCODED) uit de neerleggingen die op de opgegeven datum werden gepubliceerd. De output is een zip-bestand met alle JSON-bestanden.

Datasets (lijst met refertes en zip-bestanden van XLBR, PDF, JSON) van gepubliceerde neerleggingen zijn online beschikbaar gedurende 30 dagen en op aanvraag gedurende 3 jaar.